zdravstveno.hr

sve o zdravstvenom osiguranju Republici Hrvatskoj

Obavezno zdravstveno osiguranje

Zašto je osiguranje obvezno?

Svaki građanin Republike Hrvatske obvezan je prijaviti se na obvezno zdravstveno osiguranje.

Na obvezno zdravstveno osiguranje prema jednoj od osnova osiguranja utvrđenih  Zakonom obvezne su se osigurati sve osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i stranci s odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj, ako međunarodnim ugovorom, odnosno posebnim zakonom nije drukčije određeno.

Na obvezno zdravstveno osiguranje obvezno se osiguravaju i državljani drugih država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice) te državljani države koja nije država članica (u daljnjem tekstu: treća država) s odobrenim privremenim boravkom u Republici Hrvatskoj, a na temelju radnog odnosa kod poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, odnosno na temelju obavljanja gospodarske, odnosno profesionalne djelatnosti u Republici Hrvatskoj, ako su ispunjeni uvjeti prema posebnim propisima koji uređuju pitanje boravka i rada stranaca u Republici Hrvatskoj i ako propisima Europske unije, odnosno međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Izvor: https://www.hzzo.hr/obvezno-osiguranje/

This div height required for enabling the sticky sidebar
Sva prava pridržana - zdravstveno.hr - 2019